Van onze sporthal

 1. Ingang via de cafetaria, tenzij anders aangegeven.
 2. Enkel de toegewezen kleedkamer en zaalgedeelte gebruiken, voor de overeengekomen sporten binnen de afgesproken uren en met respect voor de andere zaalgebruikers.
 3. De kleedkamers netjes achterlaten, kranen sluiten na gebruik en indien dit niet lukt, de zaalverantwoordelijke verwittigen. Tevens doe je als laatste speler/ploeg het licht uit in de kleedkamers en op de gang.
 4. Nooit drinken of eten in het gebouw, enkel in de cafetaria is dit toegestaan. Roken kan alleen buiten.
 5. Accommodatie en materiaal/toestellen zorgzaam gebruiken. Materiaal/toestellen na gebruik ordelijk op de voorziene plaats opbergen.
 6. Enkel met zuivere sportschoenen of blote voeten de sporthal gebruiken.
 7. Mogelijke supporters dragen in de zaal zuivere pantoffels of blijven anders in de cafetaria.
 8. Gangen en bergruimten mogen enkel gebruikt worden als toegang naar de zaal of de kleedkamers, niet om te supporteren, en nog minder om in te spelen. De sporthal is geen speeltuin voor kinderen van sportende ouders. In de sporthal dienen de ouders in te staan voor de veiligheid van hun kinderen en attent te zijn voor mogelijks risico of risicovolle situaties. Het bestuur kan hiervoor geenszins verantwoordelijk worden gesteld.
 9. Zowel de schade veroorzaakt door eigen leden als de eventueel bij aankomst vastgestelde onregelmatigheden of beschadigingen melden aan de zaalverantwoordelijke.
 10. Schade veroorzaakt door leden van een C/V kan worden verhaald op die C/V.
 11. Laat nooit waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal.

ZVGroenendaal - Feitelijke Vereniging © 2023 Alle rechten voorbehouden.

P